Baksidan på ett hyreshus som var i behov av uppfräschning.

Nytt avlopp från Fann. ( är certifierad av dom ) Länk till Fann

Flytta en befintlig häck.

Göra i ordning en gammal sliten gräsmatta.

Göra plats för soptunnor vid ett hyreshus.

Rensa upp vid skogskanten.

Uttökar en gårdsplan.

Baksidan på ett hus som var i behov av en ny väg.

Gallring längs skogsväg.

Rensa upp vid skogskanten.

Gallring längs skogskant.